Φιλόπονος, Ιωάννης

Φιλόπονος, Ιωάννης
Γραμματικός και θεολόγος του 6ου αι., ο οποίος έζησε στην Αλεξάνδρεια. Ήταν μαθητής του Ερμεία και του Αμμωνίου. Διακρίθηκε ανάμεσα στους σπουδαιότερους απολογητές του μονοφυσιτισμού. Τα κυριότερα έργα του τιτλοφορούνται: Τονικά παραγγέλματα, Περί των διαφόρων τονουμένων και διάφορα σημαινόντων, Περί κοσμοποιίας, Κατά Πρόκλου περί αιδιότητος Κόσμου, Αριθμητική, Περί aστρολάβου, Περί Πάσχα και Περί Τριάδος.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Ιωάννης — I (Juan).Όνομα δύο βασιλιάδων της Αραγονίας. 1. I. A’ (1350 – 1395). Βασιλιάς της Αραγονίας (1387 95). Ήταν γιος του Πέτρου Δ’, που άφησε τη διακυβέρνηση του κράτους του στη σύζυγό του, Γιολάνδη. Ο Ι. Α’ προστάτευσε τις τέχνες και τα γράμματα,… …   Dictionary of Greek

  • Βυζαντινή αυτοκρατορία — I Β.α., ή αλλιώς Μεταγενέστερο Ρωμαϊκό ή Ανατολικό Ρωμαϊκό Κράτος, αποκαλείται συμβατικά το ανατολικό τμήμα της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Πρωτεύουσα του τμήματος αυτού, που μετά την κατάλυση του Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους συνέχισε περίπου για έντεκα… …   Dictionary of Greek

  • Ελλάδα - Γραμματεία και Λογοτεχνία — ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ H λέξη ιστορία συνδέεται ετυμολογικά με τη ρίζα Fιδ , η οποία σημαίνει «βλέπω», και υπό αυτή την έννοια ιστορία είναι η αφήγηση που προκύπτει από έρευνα βασισμένη στην προσωπική παρατήρηση. Τα κείμενα των αρχαίων… …   Dictionary of Greek

  • Иоанн Филопон — Ἰωάννης ὁ Φιλόπονος Дата рождения: ок. 490 Дата смерти: 570 год(0570) Школа …   Википедия

  • ИОАНН ФИЛОПОН — [Грамматик; греч. ᾿Ιωάννης ὁ Θιλόπονος, ᾿Ιωάννης ὁ γραμματικός] (ок. 490, Александрия (?) ок. 575), александрийский ученый, философ, богослов монофизит. Жизнь Сохранившиеся в истории сведения об И. Ф. отрывочны и противоречивы. Помимо… …   Православная энциклопедия

  • ИОАНН ФИЛОПОН —         (?), греч. философ рубежа 5 6 вв., совмещал аристотелистски вышколенную учёность александрийской школы неоплатонизма с принципами христ. мировоззрения. Автор многочисл. комментариев к Аристотелю (из них сохранились комм. к «Категориям»,… …   Философская энциклопедия

  • ИОАНН ГРАММАТИК — (ὁ Ἰωάννης Γραμματικός), или Иоанн Филопон (ὁ Φιλόπονος, т.е. трудолюбивый) (ум. в конце 30 х гг. 6 в.), – греч. философ, богослов, комментатор Аристотеля. Жил в Александрии. Изучал произведения Платона, Аристотеля, неоплатоников. И. Г. был… …   Философская энциклопедия

  • Филопон — Иоанн Филопон, тж. Иоанн Грамматик, Иоанн Александрийский (др. греч. Ἰωάννης ὁ Φιλόπονος; ок. 490 570), философ неоплатоник и физик, представитель Александрийской школы неоплатонизма, ученик Аммония Гермия; христианин. Прозван «Филопоном»… …   Википедия

  • ИОАНН ФИЛОПОН —     ИОАНН ФИЛОПОН (Ἰωάννης ὁ Φιλόπονος, или Иоанн Грамматик, что свидетельствует о том, что он не был профессиональным преподавателем философии; ок. 490 570), греческий философ, совмещавший вышколенную ученость Александрийской школы неоплатонизма …   Античная философия

  • σχολιαστής — Εκείνος που ερμηνεύει, που εξηγεί κάτι. Εκείνος που σχολιάζει ή υπομνηματίζει κείμενα. Οι σ. είναι βασικά δημιούργημα των αλεξανδρινών χρόνων. Από τα σχόλιά τους σε αρχαία κείμενα σώθηκαν τα παρακάτω, σε χρονική σειρά. 1. Στον Όμηρο. Σχολιαστές… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”